Karaciğer - Pankreas - Mide Cerrahisi

Cerrahi Onkoloji

P r o f .  D r.  M.  F a t i h   C a n

FACS, FEBS (HPB)

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • w-googleplus

"Hasta, cerrahı ile birlikte ameliyat kararı alırken; hastalığı, tedavi seçenekleri, ameliyattan beklenen fayda ve olası riskler konusunda tam olarak bilgilenme hakkına sahiptir. Hastanın cerrahi öncesi rızasının alınması asgari şart, ameliyatı gönülden istemesi ise arzu edilen durumdur."

Dr. M. Fatih Can

 

"Cerrah; ameliyatta dokunduğu, üzerinde çalıştığı şeyin insan olduğunu hiçbir zaman unutmadığı, duygusallaşmadan empati yapabildiği, tüm birikim ve enerjisini o an yaptığı işe hasrettiği ve tüm bunları güncel bilimsel veriler ışığında gerçekleştirebildiği ölçüde kaliteli cerrahtır."

Dr. M. Fatih Can

 

"Cerrahi bir bilim ve sanat olduğu kadar, aslında bir risk yönetimidir de. Sonunda elde edilecek optimal yarar, hasta, hasta yakınları, sorumlu cerrah ve hastanenin birbirine güveni, desteği ve üzerine düşeni yapması ile mümkündür."

Dr. M. Fatih Can

      

TV programı - Karaciğer ve safra yolu kanserleri - Nisan 2019

fatih can karaciğer pankreas mide gata gülhane ankara

TV Programı - Pankreas ve karaciğer ameliyatları - Mart 2019

1/10

Adres

Lokman Hekim Ü. Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Lokman Hekim Akay Hastanesi

Lokman Hekim Üniversite Hastanesi

06100, Ankara, TURKEY

+90 553 265 22 22  (Batuhan Bey)

 

+90 507 639 87 12  (Abdullah Bey)

+90 532 558 59 34

© 2013 - 2020 by

Mehmet Fatih Can 

Proudly created using  softwares

All rights reserved. No part of the content of this website and the linked pages may be copied, transferred, or used without permission from Dr M Fatih Can

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • w-googleplus