Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Cerrahi

 

D o ç . D r .  M e h m e t   F a t i h   C a n 

   
1/10

Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Cerrahi

P r o f .  D r.  M.  F a t i h   C a n

F.A.C.S., F.E.B.S. (H.P.B.)

   

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi, karın içi organların karnın tümüyle açılması yerine karın duvarında açılan birkaç küçük delikten kapalı olarak gerçekleştirilmesi işlemidir. Laparoskopik ameliyatlar günümüzde genel cerrahi, kadın hastalıkları, üroloji gibi birçok branşta çok yaygın olarak gerçekleştirilmektedir ve cerrahide son 20 yılda meydana gelen en önemli gelişme olarak kabul edilmektedir.

Tıp literaturü, karın içi organların hastalıklarının tedavisinde ameliyatı laparoskopik yöntemlerle gerçekleştirmenin yararını gösteren binlerce yayınla doludur. Günümüzde hem hastalar, hem hekimler hem de sağlık sigortası organizasyonları laparoskopik yöntemin yararı konusunda neredeyse tam bir fikir birliği içindedir.

 

Laparoskopinin yararları nelerdir? Bu hastalar genellikle ameliyat sonrası daha az ağrı çekmekte, normal hayata dönüşleri daha hızlı olmakta ve daha küçük kesiklere sahip olduklarından yara yeri enfeksiyonu ve fıtık gibi sorunlar daha nadir görülmektedir. Hastalar daha az ağrı çektiklerinden kısa sürede ayağa kalkar, daha rahat hareket eder ve bu nedenle de mide-bağırsak sistemi daha hızlı normale döner.

 

Birçok çalışma, laparoskopik cerrahi ile kanser ameliyatı eğer eğitimli ve deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa kanserli dokuların açık ameliyat kadar iyi çıkarılabildiğini göstermektedir.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde yemek borusu kanseri, mide kanseri, karaciğer tümörleri, pankreas kanseri, kolon ve rektum dahil tüm kalın bağırsak kanserleri iyi merkezlerde uygun olgularda yoğun olarak laparoskopik yöntemle gerçekleştirilmektedir. Biz de yukarıda saydığımız tüm kanser türlerini uygun olan tüm olgularda laparoskopik olarak gerçekleştiriyoruz. 2 Ocak 2019 itibariyle Laparoskopik-robotik yöntemle ekip olarak gerçekleştirdiğimiz ve ameliyatında yer aldığımız hasta sayısı toplamda 520'yı, kanser-tumor hasta sayısı 400'ü geçmiş durumdadır. Sadece Ağustos 2017 - Eylül 2018 tarihleri arasında çoğu kanserli - tümörlü 126 hastayı laparoskopik - robotik ameliyatla ve %98.4'lük taburculuk oranı ile tedavi ettik. Yüzlerce vakalık açık kanser ameliyatı deneyimimize ilaveten, 2 Ocak 2019 itibarı ile karaciğer ve pankreas tümörü nedeniyle laparoskopik kapalı yöntemle ameliyat ettiğimiz hasta sayısı 110'u aştı ve bu hastalarımızın %98.3'ünü taburcu ettik. Böylece laparoskopik karaciğer rezeksiyonu sayısında 70'den fazla ameliyatla Türkiye'de birinci sıradayız. Aynı zamanda ülkemizde en çok sayıda laparoskopik major hepatektomi uygulamış olan ekibiz. Toplamda 40'ı aşan laparoskopik pankreas rezeksiyonu ile de ülkemizin en deneyimli kliniklerinden biri durumundayız.

Tüm bunların özeti olarak, günümüzde artık karaciğer, pankreas, yemek borusu ve sindirim siteminde oluşan hemen her türden tümörün, cerrahi tedavi gerektiğinde kapalı laparoskopik yöntemle ameliyat edilebildiğini söylemek mümkündür.

  

fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can fatih can dalak dalak dalak dalak dalak dalak dalak böbrek üstü bezi böbrek üstü bezi böbreküstü bezi böbreküstü bezi adrenal adrenal adrenal adrenal sürrenal sürrenal sürrenal ameliyat ameliyat ameliyat ameliyat cerrahi cerrahi cerrahi cerrahi laparoskopi laparoskopi laparoskopi ankara ankara ankara gata gata gata gata gata gülhane gülhane gülhane gülhane gata

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • w-googleplus

© 2013 by

Mehmet Fatih Can 

Proudly created using  softwares

Adres

Lokman Hekim Ü. Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Lokman Hekim Akay Hastanesi

Lokman Hekim Ankara Hastanesi

06100, Ankara, TURKEY

Tel - Fax

T: +90 - 312 - 3045120

T: +90 - 532 - 5585934

F: +90 - 312 - 3045002

İletişim

mfcanmd@gmail.com