1/10

Kalın Barsak Cerrahisi

Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Cerrahi

P r o f .  D r.  M.  F a t i h   C a n

F.A.C.S., F.E.B.S. (H.P.B.)

   

Kalın barsağın karnın içindeki bir metreden biraz uzun olan kısmına kolon, leğen kemiği hizasından makat bölgesine (anüs) kadar olan 15 cm.lik kısmına ise rektum adı verilir. Kolon ve rektum kanserleri (kolorektal kanser adı da verilir), hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen kanserler arasında olup, üçüncü en sık görülen kanser türüdür. Bunun yanında polipler, divertiküler hastalık, iltihabi barsak hastalıkları (ülseratif kolit ve Crohn) ve rektal prolapsus adı verilen anüsten dışarı barsak sarkması gibi bir çok hastalık cerrahi yöntemlerle tedavi edilebildiğinden, kolorektal cerrahi genel cerrahların en önemli ilgi alanlarından biridir.Son 20 yılda tıp alanındaki gelişmeler, günümüzde kolorektal hastalıkların ameliyatlarının çok büyük kısmının laparoskopik ve robotik denilen kapalı yöntemlerle yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

 

Laparoskopik kolon cerrahisi hakkında daha detaylı bilgi için:

 

 

 

 

Günümüzde kolon ve rektum cerrahisi içinde apendektomiden sonra en sık gerçekleştirilen ameliyatlar, kolon ve rektum kanseri nedeniyle uygulanmaktadır. Bu ameliyatlardan önce veya sonra hastaların çoğunluğunda kemoterapi ve bazen de kemoradyoterapi ile destekleyici tedavi gerekmektedir. Kolorektal kanser nedeniyle gerçekleştirilen ameliyatlarda kalın barsağın sadece bir bölümü veya tamamı çıkarılabilir. Ancak barsak ile birlikte kanserli hücreleri barındırma potansiyeli olan o barsak kısmının lenf bezleri ve lenf / kan damarları da çıkarılmaktadır. Bu konuda tüm dünyada ve ülkemizde deneyim oldukça fazla olup, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite hastanelerinde bu ameliyatların çoğunluğu artık laparoskopik olarak geçekleştirilmektedir. Laparoskopik kolorektal cerrahi oranı bizim ülkemizde de giderek artmakta olup, artık hatırı sayılır düzeyde deneyim oluşmuştur ve birçok merkez olguların çoğunu laparoskopik olarak gerçekleştirmektedir. Buna rektum ve makat (anüs) kısmının çıkarıldığı ve barsağın kalıcı olarak karın ön duvarına bağlandığı (kolostomiabdominoperineal rezeksiyon ameliyatı ve kalın barsağın tümünün çıkarıldığı ve ince barsağın anüse bağlandığı total proktokolektomi ameliyatı da dahildir. Robotik cerrahi ise bu alanda günümüzde daha çok rektumun çıkarıldığı aşağı anterior rezeksiyon ameliyatlarında kullanılmaktadır.

 

Kolonun divertiküler hastalığı (divertikülozis), endüstriyel toplumlarda sık görülen,  fastfood tipi beslenme alışkanlığı ile ilişkisi olan, kolonun duvarında dışarıya doğru cepciklerin oluştuğu ve bunların iltihaplanması ve delinmesiyle bulgular veren bir antitedir. Ülkemizde de beslenme alışkanıklarının değişmesi ile görülme sıklığı artma eğilimindedir. Divertikülozis karın içi iltihaplanmaya yol açtığında divertikülit ortaya çıkmış demektir. Bu durumun tedavisi bazen antibiyotikler ve barsak istirahati ile mümkün olurken ileri derecede iltihaplı vakalarda ve çok sık tekrarlayan hastalık varlığında kolon rezeksiyonu gerekir. Ameliyat uygun vakalarda laparoskopik olarak gerçekleştirilebilir. 

 

Kolon ve rektum cerrahisinin tedavinin bir parçası olduğu bir diğer hastalık grubu ise iki alt hastalıktan oluşan iltihaplı barsak hastalıklarıdır. Bu grubu oluşturan iki hastalık ülseratif kolit ve Crohn hastalıklarıdır. Ülseratif kolit daha çok rektum bölgesini tutan, ancak kalın barsağın daha üst kısımlarına da ilerleyebilen bir hastalıktır. Crohn hastalığında ise ince barsak ve kalın barsak dahil sindirim sisteminin herhangi bir bölümü etkilenebilir. Her iki hastalıkta da kalın barsağın ilaçla tedavi edilemez düzeyde iltihaplanması veya darlık, kanama, kanser gibi komplikasyonların gelişmesi durumunda rezeksiyon gerekli olmaktadır. Crohn hastalığında ince barsak rezeksiyonu da sıklıkla gerekli olur. Her iki durumda da ameliyatlar uygun vakalarda laparoskopik olarak gerçekleştirilebilir.

Kolorektal cerrahi gerektiren bir diğer hastalık rektal prolapsustur. Bu durum, rektumun anal kanaldan dışarı sarkması ile ortaya çıkar. Sarkma miktarı birkaç santimetreden 40-50 santimetreye kadar değişebilir. Rektal prolapsus için bugüne de 50'den fazla ameliyat çeşidi tanımlanmıştır, ancak son yıllarda en çok tercih edilen ameliyatlar laparoskopik olarak rektumun etraf dokudan kısmen serbestleştirilmesi ve uygun şekilde yukarı asılarak tespit edilmesi prensibine dayanır. Bu ameliyat birkaç farklı şekilde yapılabilir. Bazen sigmoid kolonun rezeksiyonu da ameliyata eklenir. Rektal prolapsus ameliyatlarından bazıları ise karından değil, alttan anüs içinden gerçekleştirilir.

 

Kolorektal ameliyatlarının laparoskopik yapılabilmesinde kolon ve barsak damarlarının anatomisine hakimiyet, deneyim ve eğitimin rolü büyük olup, uygun olgularda laparoskopik ameliyatla hastaların hastanede yatış süreleri kısalmakta ve daha küçük bir ameliyat izi ve daha az ağrılı bir ameliyatla tedavi mümkün olmaktadır.

  

mehmet fatih can, Karaciğer, pankreas, mide ve kalın barsak ameliyatı, gata genel cerrahi, gülhane, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik kolorektal cerrahi, gata, ankara. mehmet fatih can, pankreas kanseri, karaciğer tümörü, mide kanseri, kolon ve rektum kanseri ameliyatı, gülhane askeri tıp akademisi, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatları, ankara. mehmet fatih can, liver pancreas and gastric cancer, laparoscopic colorectal surgery, ankara. mehmet fatih can, liver, pancreas, stomach, colon and rectal surgery, ankara. mehmet fatih can, gata genel cerrahi ankara. mehmet fatih can, Karaciğer, pankreas, mide ve kalın barsak ameliyatı, gata genel cerrahi, gülhane, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik kolorektal cerrahi, gata, ankara. mehmet fatih can, pankreas kanseri, karaciğer tümörü, mide kanseri, kolon ve rektum kanseri ameliyatı, gülhane askeri tıp akademisi, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatları, ankara. mehmet fatih can, liver pancreas and gastric cancer, laparoscopic colorectal surgery, ankara. mehmet fatih can, liver, pancreas, stomach, colon and rectal surgery, ankara. mehmet fatih can, gata genel cerrahi ankara. mehmet fatih can, Karaciğer, pankreas, mide ve kalın barsak ameliyatı, gata genel cerrahi, gülhane, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik kolorektal cerrahi, gata, ankara. mehmet fatih can, pankreas kanseri, karaciğer tümörü, mide kanseri, kolon ve rektum kanseri ameliyatı, gülhane askeri tıp akademisi, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatları, ankara. mehmet fatih can, liver pancreas and gastric cancer, laparoscopic colorectal surgery, ankara. mehmet fatih can, liver, pancreas, stomach, colon and rectal surgery, ankara. mehmet fatih can, gata genel cerrahi ankara. mehmet fatih can, Karaciğer, pankreas, mide ve kalın barsak ameliyatı, gata genel cerrahi, gülhane, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik kolorektal cerrahi, gata, ankara. mehmet fatih can, pankreas kanseri, karaciğer tümörü, mide kanseri, kolon ve rektum kanseri ameliyatı, gülhane askeri tıp akademisi, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatları, ankara. mehmet fatih can, liver pancreas and gastric cancer, laparoscopic colorectal surgery, ankara. mehmet fatih can, liver, pancreas, stomach, colon and rectal surgery, ankara. mehmet fatih can, gata genel cerrahi ankara.

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • w-googleplus

© 2013 by

Mehmet Fatih Can 

Proudly created using  softwares

Adres

Lokman Hekim Ü. Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Lokman Hekim Akay Hastanesi

Lokman Hekim Ankara Hastanesi

06100, Ankara, TURKEY

Tel - Fax

T: +90 - 312 - 3045120

T: +90 - 532 - 5585934

F: +90 - 312 - 3045002

İletişim

mfcanmd@gmail.com