Karaciğer Nakli

Cerrahi Beslenme ve Yoğun Bakım

​Karaciğer, karın içindeki konumu ve yapısı nedeniyle cerrahisi en zor olan organlardandır. Bunun bir nedeni göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran diyafram isimli zara yaslanmış ve yer yer yapışık olması, bir diğer nedeni de kendisini besleyen ve boşaltan damarların varyasyonlarının, yani insandan insana gösterdiği farklılıkların çok olmasıdır. Tüm bunlara rağmen, tıptaki gelişmeler sayesinde karaciğer nakil ameliyatlarının başarısıson 30 yılda artmış, günümüzde oldukça karmaşık nakil ameliyatları kadavra veya canlı vericiden karaciğer kullanılarak yapılabilir olmuştur.

 

Karaciğer hastalıklarının bir kısmı, zamanla ilerleyerek siroz adı verilen ve karaciğerin fonksiyonlarını yerine getiremediği bir forma dönüşür. Siroz hastalarında karaciğerin protein sentezleme, safra atılmasını sağlama, toksik maddeleri temizleme ve buna benzer görevleri yapılamaz veya vücut ihtiyacını karşılayamaz hale gelir. Siroz gelişmeden önce tıbbi tedavi ile gelişimi geciktirilebilse de, geri dönüş ve karaciğerin normal sağlığına kavuşması genelde mümkün değildir. Siroz bir kez geliştikten sonra da bugün için bilinen tek tedavi yöntemi karaciğer naklidir. Siroza en sık yol açan hastalıklar Hepatit B ve C gibi viral enfeksiyonlar, alkol kullanımı, karaciğer yağlanması sonucu gelişen steatohepatit, bazı ilaç ve bitkisel ürünlerin kullanımı, bazı kalıtsal hastalıklar ve primer biliyer siroz denilen safra yolu hastalıkları ile primer karaciğer tümörleridir. Karaciğer tümörleri siroz gelişmeden önce de ortaya çıkabilir ve bazen karaciğer nakli ile tedavi tek seçenektir. Karaciğere toksik olan virüs veya ilaç gibi ajanlar bazen kronik siroza yol açmadan da saatler günler içinde karaciğer yetmezliği geliştirebilir. Buna fulminan hepatit adı verilir ve uygun tedavi edilmediğinde ölüm riski yüksektir. Hangi kronik karaciğer hastasının nakilden yarar sağlayabileceğine transplantasyon cerrahı, hepatoloji/gastroenteroloji uzmanı, radyoloji uzmanı ve diğer ilgili branşlardan doktorların katılımı ile multidisipliner bir konseyde karar verilir.

 

 

Günümüzde karaciğer nakli kadavradan, yani beyin ölümü gerçekleşmiş (tıbben ölmüş) kişilerden alınan karaciğerin, veya gönüllü canlı vericilerden alınan karaciğerin bir bölümünün kullanılması ile temel olarak iki yöntemle gerçekleştirilir. Her iki yöntemde de hastanın hastalıklı karaciğeri çıkarılır ve onun yerine yenisi transplante edilir. Buna ortotopik karaciğer nakli adı verilir. Kadavradan nakilde genellikle yeni karaciğer bütün olarak takılırken, canlı vericiden erişkine nakilde verici karaciğerinin sağ veya sol lobu alınarak kullanılır. Bu ameliyatta vericinin hayatını tehlikeye atmadan ameliyatın gerçekleştirilmesi esastır.

 

 

Karaciğer nakli sonrası alıcı hastaların ömür boyu immün sistemi baskılayan ilaç tedavisi kullanması gereklidir. Böylece vücudun organı reddetmesi önlenir. Ancak bu hastalar kullanılan ilaçlara bağlı yan etkilere açıktır ve enfeksiyon gelişimine yatkınlıkları söz konusudur. Bu nedenle ömür boyu sistematik şekilde takip edilmeleri gerekir. Bu şekilde takip edildiği ve sorunlara zamanında müdahale edildiği takdirde hastaların 5 yıllık sağkalım oranları %65-70 civarındadır. Böylece çok ağır işler hariç normal günlük işlerini sürdürebilirler, sosyal yaşamları büyük oranda nakil olmamış insanlar gibidir, kadın hastalar uygun vakalarda gebe kalabilir. Böylece karaciğer nakli, aylar veya bir-iki yıl içinde ölüm riski söz konusu olan hastalar için paha biçilmez bir yeni yaşam fırsatıdır.

Karaciğerin ortasındaki tümör için yapılmış ameliyat (sol paramedyan sektörektomi - modifiye santral hepatektomi)