Videolar - 2

Total laparoskopik simultane hepatektomi & total mezorektal eksizyon & pelvik LN diseksiyonu

 

Pure laparoscopic simultaneous hepatectomy & total mesorectal excision & pelvic LN Dissection

Büyük santral yerleşimli hepatik kitlenin küratif rezeksiyonu - damarların tam kontrolü

 

Curative resection of a large central hepatic mass - complete control of vessels

Lokal ileri pankreas kanseri için pankreas ve çölyak trunkus rezeksiyonu: Modifiye Appleby Prosedürü

 

Pancreas and celiac axis resection for locally advanced pancreatic cancer: Modified Appleby Procedure

Mide kanserinde robotik proksimal gastrektomi + LN diseksiyonu + özegfagogastrostomi

 

Robotic proximal gastrectomy and LN dissection with esophagogastric reconstruction

Sirotik hastada kolon kanseri karaciğer metastazı için karaciğer segment 4a-4b santral rezeksiyonu

 

Liver segments 4a-4b central resection for colon cancer liver metastasis in a cirrhotic patient

ALPPS Prosedürü

 

ALPPS (Associating Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy) Procedure

Mide kanseri tedavisinde laparoskopik total gastrektomi & roux-en-Y özefagojejunostomi

 

Laparoscopic total gastrectomy and roux-en-Y esophagojejunostomy for cancer of the stomach

Karaciğer kanseri ve Child A sirozu bulunan hastada sağ hepatektomi ameliyatı

 

Right hepatectomy in a patient with hepatocellular carcinoma and Child A cirrhosis

Pankreas başı kanseri cerrahi tedavisinde "the SMA first" yaklaşımı ile diseksiyon tekniği

 

Dissection technique for "the SMA first" approach in the treatment of pancreas cancer

SMA kökenli replase hepatik arter varlığında pankreas kanseri için pankreatikduodenektomi (Whipple op)

 

Pancreaticoduodenectomy (Whipple procedure) in case there is a replaced hepatic artery coming from SMA