1/10

Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Cerrahi

P r o f .  D r.  M.  F a t i h   C a n

F.A.C.S., F.E.B.S. (H.P.B.)

   

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • w-googleplus

"Hasta, cerrahı ile birlikte ameliyat kararı alırken; hastalığı, tedavi seçenekleri, ameliyattan beklenen fayda ve olası riskler konusunda tam olarak bilgilenme hakkına sahiptir. Hastanın cerrahi öncesi rızasının alınması asgari şart, ameliyatı gönülden istemesi ise arzu edilen durumdur."

Dr. M. Fatih Can

 

"Cerrah; ameliyatta dokunduğu, üzerinde çalıştığı şeyin insan olduğunu hiçbir zaman unutmadığı, duygusallaşmadan empati yapabildiği, tüm birikim ve enerjisini o an yaptığı işe hasrettiği ve tüm bunları güncel bilimsel veriler ışığında gerçekleştirebildiği ölçüde kaliteli cerrahtır."

Dr. M. Fatih Can

 

"Cerrahi bir bilim ve sanat olduğu kadar, aslında bir risk yönetimidir de. Sonunda elde edilecek optimal yarar, hasta, hasta yakınları, sorumlu cerrah ve hastanenin birbirine güveni, desteği ve üzerine düşeni yapması ile mümkündür."

Dr. M. Fatih Can

      

TV programı - Karaciğer ve safra yolu kanserleri - Nisan 2019

fatih can karaciğer pankreas mide gata gülhane ankara

TV Programı - Pankreas ve karaciğer ameliyatları - Mart 2019

G a s t r o i n t e s t i n a l    C e r r a h i ' d e    G ü n c e l    B i l g i l e r

 

İki günde gerçekleştirdiğimiz 7 kanser ameliyatı (Mayıs 2018)

 

Dört karaciğer kanseri / tümörü, bir mide + dalak + pankreası tutmuş 30 cm.lik tümör, iki kalın bağırsak kanseri nedeniyle ameliyat olan hastalarımız.

Beş tümör laparoskopik (kapalı), ikisi açık yöntemle ameliyattan iki gün sonra sohbetimiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dört günde kapalı yöntemle 6 kanser ameliyatı (Nisan 2018)

 

Bugün (6 Nisan 2018), dün ve ondan önceki iki gün laparoskopi ve robotik cerrahi ile ameliyat olan hastalarımızla birlikteyiz.

Bir pankreas kanseri, bir rektum kanseri, bir mide kanseri, iki kolon kanseri ve bir karaciğer tümörü ameliyatı, tümü kapalı yöntemle cerrahi sonrası sabah sohbeti...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 Laparoskopik ve robotik kanser - tümör ameliyatında %99.6 başarı (Temmuz 2017)

 

Kanser - tumor cerrahisinde başarının çeşitli göstergeleri vardır. Bunlardan biri de hastaların ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyonla kaybedilmemesi, yani hastaneden taburcu olabilmeleridir. Buna ameliyat sonrası erken dönem sağkalım oranı denir.

 

Son yıllarda ekip olarak 263 kanser - tümor hastasında gerçekleştirdiğimiz küratif amaçlı laparoskopik ve robotik:

Karaciğer, kalın bağırsak, pancreas, mide ve yemek borusu ameliyatı sonrası 262 hasta hastaneden taburcu oldu. Bu da ameliyat sonrası erken dönem sağkalım oranının %99.6 olduğu anlamına geliyor.

 

Bu sonucun elde edilmesinde katkısı olan tüm hocalarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

 

Gülhane, laparoskopik kapalı yöntemle çoklu organ ameliyatlarında da önde (Mayıs 2017)

 

Bir hastanın aynı anda iki farklı organında tümör veya kanser varlığında, kapalı yöntemle tek ameliyatta ikisini birden tedavi etme şansı var mı?

 

Evet.

 

Birden fazla organda tümör varlığının en sık örneği, kalın bağırsak kanserli hastalarda karaciğer metastazı varlığı. Genelde bu hastalar iki organ için birkaç ay arayla iki kez ameliyat olmak zorunda kalıyor. Bunların çoğunda da klasik açık yöntem uygulanıyor.

Merkezimizde benzer olgularda uygun hasta seçimiyle kapalı (laparoskopik/robotik) yöntemle birden fazla tümörlü organın aynı seansta çıkarılması işlemi gerçekleştiriliyor. Böylece hastaların cerrahi tedavisi hem tek ameliyatla tamamlanıyor, hem de laparoskopinin avantajıyla hastalar daha az ağrı ve kısa hastanede kalma süresi ile taburcu olabiliyor.

 

Geçen hafta bu şekilde gerçekleştirdiğimiz iki olgu:

1. Hem böbrek tümörü hem kolon kanseri karaciğer metastazı olan hastada laparoskopik radikal nefrektomi + karaciğer rezeksiyonu ameliyatı. Hasta ameliyattan 5 gün sonra taburcu edildi.

2. Kalın bağırsak kanseri karaciğer metastazı nedeniyle laparoskopik rektum rezeksiyonu + karaciğer hepatektomi ameliyatı. Ameliyatın 6. günü taburcu edildi.

 

Kanser tedavisinde çok şey değişecek! (Ocak 2017)

 

Amerikan Birleşik Kanser Komitesi (AJCC), yedi yıl aradan sonra kanser tedavisiyle ilgili kılavuzun yenisini yayınladı. Kılavuz 1 Ocak 2017 itibarı ile kanser hastalarının teşhis ve tedavisinde kullanımda...

 

Dünyada kanser hastaları, kanser türüne göre çeşitli risk faktörlerinden oluşan evreleme sistemleri ile evrelenir ve evresine göre tedavi edilir. Örneğin 2. evre kalın bağırsak kanseri hastası ile 4. evre kalın bağırsak kanseri hasta...sının tedavileri birbirinden çok farklıdır. Aynı durum tüm kanser türleri için geçerlidir. Sindirim sistemi kanserlerinde genellikle tümörün büyüklüğü ve lenf bezlerine ve başka organlara sıçraması durumuna göre evreleme yapılır ve tedavi düzenlenir. Ancak bu hastalarda aslında tümör büyüklüğü ve lenf bezine sıçrama dışında birçok başka faktör de hastalığın ciddiyetini belirler. Örneğin pankreas kanseri çok küçük ve hiç lenf bezine sıçramamış olsa bile komşu önemli bir atardamarı tutmuşsa, ameliyatla çıkarılması ve küratif tedavisi mümkün olmaz. Bu durumda hastalık erken saptanmış olsa da yaşam süresini çok fazla kısaltabilir.

 

İşte bu yeni AJCC kılavuzu, hastaların evreleme sistemlerini silbaştan güncelliyor, eski kılavuzda olmayan risk faktörlerini hesaplamaya katarak risk analizini daha hassas hale getiriyor, geçen aya kadar erken evre dediğimiz bir hastaya ileri evre diyebiliyor. Bazı hastaların risk hesaplaması için bilgisayar programları kullanmak gerekebiliyor.

 

1000 sayfalık bu kılavuz, kanser tedavisiyle ilgilenen her branştan hekimin bu yeniliklere ayak uydurmasını gerektirecek. Kılavuz yürürlüğe girdi ancak sistemin tüm dünyada oturması için bir yıllık alışma dönemi gerekeceği düşünülüyor.

 

Dünya Sağlık Örgütü ilk kez açıkladı! Ameliyat olan hastada enfeksiyon nasıl önlenir (Kasım 2016)

 

Dünya sağlık örgütü, tarihinde ilk defa ameliyat olacak ve olan hastalarda enfeksiyon gelişme riskini azaltmanın yollarını geçen hafta açıkladı

 

İşte o önlemler:

 

1.Ameliyat öncesinde hasta normal sabunla duş almalı

2.Burunda S.aureus mikrobu taşıyıcısı olan hastalarda (ki toplumda çok yaygın) ameliyat öncesi gün buruna mupirosinli pomad sürülmeli

3.Koruyucu antibiyotik ameliyata 1-2 saat kala yapılmalı

4.Kalın bağırsak cerrahisinde ilaçla bağırsak temizliği ve ağızdan antibiyotik uygulaması yapılmalı

5.Ameliyat bölgesindeki kıllar hiç alınmamalı, çok gerekli ise makina kullnılmalı

6.Ameliyat bölgesi klorhekzidin bazlı sıvıyla temizlenmeli, povidon-iyot (betadin, batikon gibi) kullanılmamalı

7.Ameliyat ekibi ellerini alkol bazlı / antimikrobiyal sabun ve fırçayla temizlemeli

8.Beslenme yetersizliği ve kilo kaybı olan hastalara ameliyat öncesi yeterli beslenme desteği sağlanmalı

9.Genel anestezi alacak hastalara, ameliyat sonrası 2-6 saat yüksek oksijenli hava solutulmalı

10.Hastalar ameliyat süresince özel ısıtıcılarla iyi ısıtılmalı

11.Kalın bağırsak cerrahisinde ilaçla bağırsak temizliği ve ağızdan antibiyotik uygulaması yapılmalı

12.Diyabetik olan ve olmayan tüm hastalarda ameliyatta ve sonrasında sıkı kan şekeri kontrolü sağlanmalı

13.Ameliyata ve sonrasında sıvı tedavisinde amaca uygun tedavi planlanmalı, aşırılıklardan kaçınılmalı

14.Ameliyatta tek veya çok kullanımlık steril örtüler kullanılmalı, ancak yapışkan naylon drape örtü kullanılmamalı

15.Karın içi organların ameliyatlarında ameliyat kesileri için yara koruyucular kullanılmalı

16.Ameliyatta karın kapatılmadan önce kesik bölgesi povidon-iyotlu sıvı ile yıkanmalı, antibiyotikli sıvı kullanılmamalı

17.Yara iyileşmesi açısından yüksek riskli hastalarda, önlem amaçlı negatif basınçlı yara kapama sistemi kullanılabilir

18.Ameliyatta antibiyotik emdirilmiş dikiş materyalleri kullanılmalı

19.Ameliyatta uygulanan koruyucu antibiyotiğe 24 saatten uzun devam edilmemeli;

20.Hastada diren olması, antibiyotik kullanımını uzatmak için gerekçe oluşturmamalı

 

Laparoskopik pankreas ameliyatı videoları (Temmuz 2016)

 

Pankreatikoduodenektomi (Whipple) ameliyatı, pankreas kanserlerinde, oniki parmak barsağı kanserlerinde ve bazı safra yolu kanserlerinde sıklıkla uygulanan bir ameliyat tekniği. Günümüzde ülkemizde az sayıda merkezde bu ameliyat kapalı (laparoskopik) yöntemle de yapılabiliyor. Videolar sayfamıza yeni eklediğimiz iki videoda, bu ameliyatın iki farklı yöntemle gerçekleştirdiğimiz laparoskopik uygulamaları paylaşılmakta.

 

 

Laparoskopik karaciğer cerrahisi videosu AppStore'da (Temmuz 2016)

 

3D animasyon ve ilustrasyonlarla güçlendirilmiş "Laparoscopic Liver Right Posterior Sectorectomy" ameliyat videomuz, Apple Store'da PC, tablet ve akıllı telefonlar için yayımlanan "4D Medical" isimli tıbbi eğitim uygulamasına dahil edildi. Böylece uygulamayı bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarına kuran yüzbinlerce insan, cerrahi anatomi, güncel cerrahi teknikler ve seçilmiş ameliyat videolarına ücretsiz erişim imkanın...a sahip olabilecekler.

Uygulamaya dahil edilmek üzere bir Editörler Kurulu tarafından seçilen az sayıdaki ameliyat eğitim videosundan biri olan videomuz, 2015 yılında da Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen kongrede en iyi video sunum ödülünü kazanmıştı.

 

iTunes ve AppStore üzerinden uygulamaya ulaşmak ve indirmek için:
https://itunes.apple.com/us/app/the-medical-pp/id1063150103…

 

Ameliyat videosuna ulaşmak için:
http://www.mfatihcan.com/#!videolar-sayfasi/ci0v

 

 

Kalın bağırsak kanserinde bir büyük problem çözülüyor (Ocak 2016)

 

Kalın bağırsak (kolon) kanseri, dünyada en sık görülen 3. kanser türü olarak cerrah ve tıbbi onkologların günlük pratiğinde önemli yer işgal ediyor ve ciddi bir halk sağlığı problemi. Kolon kanserinde birinci evre hastalarda nüks ihtimali çok düşük ve bu nedenle ameliyat sonrası bu hastalara kemoterapi verilmiyor. 3. ve 4. evre kanserde ise nüks ihtimali yüksek, bu nedenle kemoterapi mutlaka gerekli.

 

Ancak 2. evre kolon kanserli hastalara ameliyat sonrası kemoterapi verilmesi faydalı mı, bu konu yıllardır çözülememiş bir problem. Çünkü hastaların %20-25 kadarında nüks riski mevcut ve kemoterapiden yarar görmeleri söz konusu. Ancak kalan %75-80 hasta bu durumda kemoterapi alırsa boşuna alıyor, bir de kemoterapinin risklerine maruz kalıyor. Ancak bugüne kadar kemoterapiden yarar görecek evre 2 hastaların hangisi olduğu konusu tartışmalı idi.

 

Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden NEJM'de bu hafta yayımlanan bir çalışmaya göre, bu grup hastaları tespit etmek artık mümkün. Araştırmacılar, kolon kanserli dokuların genetik analizini yaparak, 16 adet şüpheli gen tespit etmişler. Bu genlerden CDX2 adlı gen, hastanın kanser dokusunda var ise, bu hastada nüks ihtimali düşük oluyor, yani 2.evrede kemoterapi ihtiyacı olmuyor. Ancak bu gen yok ise, hastalığın nüks ihtimali artıyor, ve bu grup hastalar kemoterapi aldıklarında yaşam süreleri çok belirgin şekilde uzuyor. Bu sonuç prospektif araştırmalarla da doğrulanırsa, artık 2. evre kolon kanseri olan hastaların hangisine kemoterapi verileceğine karar vermek mümkün olacak. Bu da hem bu hastaların yaşam sürelerini uzatacak, hem de diğer hastaların boşuna kemoterapi almalarını önleyecek.

Daha fazla bilgi için:
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1506597

 

 

Pankreas kanserinde güncel umut: FOLFIRINOX tedavisi

 

Pankreas kanseri, cerrahi tedavi uygulanamayacak kadar ileri evre hastalığı olanlarda çoğu kez bir yıla varmayan çok kısa yaşam süresi ile ürkütücü sonuçları olan bir hastalık. Hastalığın ilerleyip pankreasın çevresindeki organ veya yapıları tutarak R0 rezeksiyonu (tüm kanserli dokuların çıkarılabilmesi) imkansız kıldığı lokal ileri hastalık durumunda, uzun süreli bir kemoterapi protokolü, hastaların yaşam süresini uzatabilir ve hatta tümörü küçülterek ameliyatı mümkün hale getirebilir.

 

Bu bağlamda son yılların parlayan yıldızı FOLFIRINOX tedavisi. FOLinic acid, Fluorouracil, IRInotecan ve OXaliplatin isimli 4 kemoterapi ilacının baş harflerinden oluşan kısaltmanın adı FOLFIRINOX. Bu ilaçların kombinasyonu şeklindeki tedavi yöntemi, hastalığı kontrol altına almada oldukça etkili, ancak yan etki profili de yüksek. Bu tedaviyi alan uygun seçilmiş hastalarda yaşam süresinin belirgin şekilde uzadığı ve bazı hastaların ameliyat olabilir hale geldiğine dair umut verici bir çalışma, bu ay "Pancreatology" adlı tıp dergisinde yayımlandı. ABD'de 51 hastanın dahil edildiği çalışmada hastalara önce kemoterapi verilmiş. Takiben hastaların yarısına radyoterapi uygulanmış. Hastaların 10'u tümörün küçülmesi sayesinde ameliyat olma şansını yakalamış ve bu hastalarda yaşam süresi belirgin şekilde daha uzun olmuş. Tüm hastaların ortalama yaşam süresi ise neredeyse 3 yıla yaklaşmış.

Pankreas kanserinde FOLFIRINOX ile ilgili iki randomize çalışma halen devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, adı geçen protokolü alan ve böylece ameliyat olabilen hasta sayısının artacağına dair beklenti oldukça yüksek.

Daha detaylı bilgi için:

http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1424390315006353

 

 

Kalın bağırsak kanseri tedavisinde aspirin umut vaat ediyor

 

Aspirinin kalın bağırsak kanseri gelişimini önlemede etkisi olduğu daha önce birçok klinik çalışmada gösterilmiş sonuçlarla ortaya konmuştu. Ancak aspirin kullanımının, kalın bağırsak kanseri gelişmiş ve kemoterapi alan hastalarda da çok yararlı olabileceğini gösteren bir çalışma, bu ay ünlü İngiliz kanser dergisi "British Journal of Cancer" de yayımlandı.

 

İtalyan araştırmacıların, kemoradyoterapi (ilaç ve ışın tedavisi) alması planlanan 241 rektum kanserli hasta üzerinde yaptıkları çalışma, aspirin kullanan ve kullanmayan hastaları karşılaştırmış. Düzenli aspirin kullanan hastaların, kullanmayanlara göre kemoradyoterapi sonrası tümörlerinde daha belirgin küçülme olduğu, genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım sürelerinin daha uzun olduğu ve metastaz gelişme ihtimalinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmış. Üstelik iki hasta grubu arasındaki bu farklılıklar, oldukça belirgin ve yüksek oranlarda.

 

Yayımlanan çalışma, kalın bağırsak kanserli hastalarda aspirin kullanımının olası yararlı etkilerini daha net ortaya koyacak yeni araştırmaların yapılmasına olan ihtiyacı gösteriyor. Daha detaylı bilgi için:

http://www.nature.com/…/journal/v113/n8/abs/bjc2015336a.html

 

Dünyanın en ünlü cerrahi video portalında videomuz yayınlandı (Kasım 2015)

 

WebSurg, Fransa - Strasbourg'da yer alan ünlü IRCAD robotik ve laparoskopik cerrahi merkezi'nin sanal üniversite eğitim portalı. Her gün tüm dünyadan binlerce hekimin ziyaret ettiği, çeşitli cerrahi teknik uygulamalar, toplantı konuşmaları ve ameliyat videolarının yer aldığı portalı yüzden fazla ülkeden cerrahlar takip ediyor. Üyeliğe kabul edilme sonrası ameliyat videolarının çoğu ücretsiz izlenebiliyor.


Aynı ameliyatta hem kalın bağırsak kanseri, hem pelvik lenf bezleri, hem de karaciğer metastazlarının laparoskopik olarak tedavi edildiği hastaya ait ameliyat hazırlığı ve ameliyat tekniği videomuz, bu ay WebSurg'de yayımlandı. Bugüne kadar WebSurg'de Türkiye'den sadece iki genel cerrahi, bir üroloji ve bir göğüs cerrahisi öğretim üyesinin yayını bulunuyordu. Portalı ziyaret etmek, videoyu izlemek ve detaylı bilgi için:WeBSurg.com, Nov 2015;15(11). URL: http://www.websurg.com/doi-vd01en4606.htm

 

Geçmişte yayınlanan güncel bilgilerler için alltaki "Güncel Bilgiler Arşiv" düğmesine tıklayın

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • w-googleplus

© 2013 by

Mehmet Fatih Can 

Proudly created using  softwares

Adres

Lokman Hekim Ü. Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Lokman Hekim Akay Hastanesi

Lokman Hekim Ankara Hastanesi

06100, Ankara, TURKEY

Tel - Fax

T: +90 - 312 - 3045120

T: +90 - 532 - 5585934

F: +90 - 312 - 3045002

İletişim

mfcanmd@gmail.com