Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Cerrahi

 

D o ç . D r .  M e h m e t   F a t i h   C a n 

   
1/10

Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Cerrahi

P r o f .  D r.  M.  F a t i h   C a n

F.A.C.S., F.E.B.S. (H.P.B.)

   

Mide, yemek borusu (özefagus) ile oniki parmak barsağı (duodenum) arasında yer alan, cerrahi açıdan kendine özgü bir anatomisi ve damar yapılanması olan özel bir organdır. Mide kanseri tedavisinde uygulanan ameliyat türleri açısından son 20 yılda çok büyük değişikler olmamıştır. Ancak, tıptaki gelişmeler sayesinde mide ameliyatlarının minimal invaziv yöntemlerle yapılabilirliği artmış, günümüzde hem rezeksiyonlar hem de fonksiyonel ameliyatlar laparoskopik ve robotik cerrahi ile kapalı yöntemle yapılabilir olmuştur.

Mide kanseri, batılı ülkelerde ve ülkemizde 5. en sık görülen kanser türüdür. Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde ise çok sık görülmekte ve ölümlerin başlıca nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Maalesef, ülkemizde mide kanserlerinin büyük kısmı erken evreyi aştıktan ve komşuluğunda bulunan lenf bezlerine sıçradıktan sonra tespit edilmektedir. Mide kanseri çok erken dönemde yakalandığında endoskopik yöntemlerle çıkarılabilir. Ancak ülkemizde bu hastalar, tüm mide kanserli hastaların sadece %5'ini oluşturmaktadır. Bunun dışında kalan grup için, uygun evrede yakalandığı takdirde, yaşam şansını belirgin artıran tek yönem cerrahi olarak mide ve komşu lenf bezlerinin çıkarılmasıdır. Hatta erken evrede tespit edilen mide kanserinde doğru ameliyat tekniği uygulandığında hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Az sayıda hastada mide kanseri çevre organları da tutar; bu hastalarda mideyle birlikte çoğu kez dalak ve pankreas kuyruğu da çıkarılır. Nadiren karaciğer ve kalın barsak rezeksiyonu da gerekli olur. Mide kanserli bazı hastalarda ameliyata ek olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulanması gerekir. Mide kanseri mide giriş kısmını tutmuşsa ameliyattan önce kemoterapi ile (neoadjuvan tedavi) önce tümörde küçülme sağlanır, sonra ameliyat yapılır. Mide kanseri nedeniyle en sık uygulanan ameliyatlar midenin tümünün çıkarıldığı total gastrektomi, midenin orta ve çıkış kısımlarının çıkarıldğı distal subtotal gastrektomi ve yemek borusu alt ucu ve midenin giriş kısmının çıkarıldığı proksimal gastrektomi ameliyatlarıdır. Seçilmiş olgularda bu ameliyatların her biri laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir.

Mide kanserinde laparoskopi uygulamak için birinci şart, açık ameliyatta yapıldığı şekilde iyi bir lenf dokusu temizliği yapılmasıdır. Yani sadece mideyi değil, kanserin ulaşmış olabileceği çevredeki lenf bezlerini de çıkartmak gerekir. 

Biz de son yıllarda mide kanserinde laparoskopik ve robotik ameliyat oranımızı belirgin şekilde artırdık. Midenin üçte ikisinin alındığı distal subtotal gastrektomi ameliyatını hastaların %80'inde laparoskopik uygulamaktayız. Midenin tümünün alındığı total gastrektomi ameliyatlarının ise %50'sini laparoskopik yöntemle gerçekleştiriyoruz. Proksimal gastrektomi için de oran benzerdir.

Midenin kanser olmayan ve genelde daha iyi huylu olan Gastrointestinal Stromal Tümör (GIST) isimli tümör türü için, midenin sadece tümörü içeren kısmının çıkarılması yeterlidir. Buna kama rezeksiyon veya parsiyel gastrektomi adı verilir. Bunlarda çoğunlukla lenf bezi temizlenmesi gerekmez. GIST formundaki tümörler için günümüzde hemen her zaman laparoskopik olarak  cerrahi işlem yapılabilmektedir.

Yemek borusu ya da özefagus kanseri, özellikle ülkemizin doğu anadolu bölgesinde sık görülen bir kanser türüdür. Özefagus kanseri, yerleşim yerine göre farklı şekillerde tedavi edilir. Yemek borusunun yutak altı ve boyun kısımlarında meydana gelen kanserlerde genelde ameliyat uygulanmaz, radyoterapi (ışın tedavisi) ile tedavi edilir. Yemek borusu orta kısım tümörlerinde genelde yemek borusu tümüyle çıkarılır, mide tüp şekline getirilerek boyun bölgesinde özefagus alt ucuna bağlanır. Yemek borusu ile mide birleşim yerine yakın tümörlerde ise yemek borusunun dörtte üçü çıkarılarak, mide göğüs boşluğunda özefagusa bağlanır. Özefagus orta-ileri evrede yakalanmış ise ameliyat öncesi kemoterapi ve ışın tedavisi verilerek önce tümör küçültülür, sonra ameliyat uygulanır.

Yemek borusu kanserinde de son yıllarda artan oranda laparoskopik - torakoskopik yöntem adı verilen, hem karın hem de göğüs boşluğundan birkaç delik açılarak kapalı yöntemle ameliyat gerçekleştirilmektedir. Biz de son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yemek borusu özefagus kanseri ameliyatlarının yarıdan fazlasını kapalı yöntemle (laparoskopik - torakoskopik) uyguluyoruz. Bu hastalarda ameliyattan sonra derlenme daha hızlı, ağrı daha az, sonuçta normal hayata dönüş daha kısa sürede olmaktadır.

Laparoskopik mide ameliyatı ile ilgili daha detaylı bilgi okla gösterilen dökümanda bulunabilir.

                                                                                                     Lütfen PDF dosyası üzerine tıklayınız.

    

Mide Kanseri, Yemek Borusu Kanseri ve Cerrahisi

mehmet fatih can, Karaciğer, pankreas, mide ve kalın barsak ameliyatı, gata genel cerrahi, gülhane, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik kolorektal cerrahi, gata, ankara. mehmet fatih can, pankreas kanseri, karaciğer tümörü, mide kanseri, kolon ve rektum kanseri ameliyatı, gülhane askeri tıp akademisi, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatları, ankara. mehmet fatih can, liver pancreas and gastric cancer, laparoscopic colorectal surgery, ankara. mehmet fatih can, liver, pancreas, stomach, colon and rectal surgery, ankara. mehmet fatih can, gata genel cerrahi ankara. mehmet fatih can, Karaciğer, pankreas, mide ve kalın barsak ameliyatı, gata genel cerrahi, gülhane, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik kolorektal cerrahi, gata, ankara. mehmet fatih can, pankreas kanseri, karaciğer tümörü, mide kanseri, kolon ve rektum kanseri ameliyatı, gülhane askeri tıp akademisi, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatları, ankara. mehmet fatih can, liver pancreas and gastric cancer, laparoscopic colorectal surgery, ankara. mehmet fatih can, liver, pancreas, stomach, colon and rectal surgery, ankara. mehmet fatih can, gata genel cerrahi ankara. mehmet fatih can, Karaciğer, pankreas, mide ve kalın barsak ameliyatı, gata genel cerrahi, gülhane, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik kolorektal cerrahi, gata, ankara. mehmet fatih can, pankreas kanseri, karaciğer tümörü, mide kanseri, kolon ve rektum kanseri ameliyatı, gülhane askeri tıp akademisi, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatları, ankara. mehmet fatih can, liver pancreas and gastric cancer, laparoscopic colorectal surgery, ankara. mehmet fatih can, liver, pancreas, stomach, colon and rectal surgery, ankara. mehmet fatih can, gata genel cerrahi ankara. mehmet fatih can, Karaciğer, pankreas, mide ve kalın barsak ameliyatı, gata genel cerrahi, gülhane, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik kolorektal cerrahi, gata, ankara. mehmet fatih can, pankreas kanseri, karaciğer tümörü, mide kanseri, kolon ve rektum kanseri ameliyatı, gülhane askeri tıp akademisi, ankara. mehmet fatih can, laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatları, ankara. mehmet fatih can, liver pancreas and gastric cancer, laparoscopic colorectal surgery, ankara. mehmet fatih can, liver, pancreas, stomach, colon and rectal surgery, ankara. mehmet fatih can, gata genel cerrahi ankara.

Mide kanseri ameliyatının doğru teknikle yapıldığı çıkan parçanın incelenmesiyle anlaşılabilir

  • LinkedIn App Icon
  • Facebook App Icon
  • w-googleplus

© 2013 by

Mehmet Fatih Can 

Proudly created using  softwares

Adres

Lokman Hekim Ü. Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Lokman Hekim Akay Hastanesi

Lokman Hekim Ankara Hastanesi

06100, Ankara, TURKEY

Tel - Fax

T: +90 - 312 - 3045120

T: +90 - 532 - 5585934

F: +90 - 312 - 3045002

İletişim

mfcanmd@gmail.com