Pankreas Kanseri, Pankreas Kistleri ve Cerrahisi

Pankreas, karnın tam ortasında ama derinde yerleşmiş, midenin arkasında, karın önden açıldığında doğrudan görülemeyen bir organdır. Pankreasın eşsiz konumu, onu vücudun en önemli birkaç damarı ve mide, duodenum (12 parmak barsağı), dalak, safra yolları ve böbrek üstü bezi gibi organlarla komşu yapar. Bu da pankreas cerrahisinin çok özel teknikler kullanılan, komplike ve sofistike ameliyatları içerdiği anlamına gelir. Tüm bunlara rağmen, özellikle son 20 yılda tıpta meydana gelen gelişmeler, pankreas ameliyatları sonrası gelişen sorunları azaltmış, bu sorunların daha kolay tedavi edilebilmeleri mümkün olmuştur. Günümüzde çoğu pankreas ameliyatı hem açık hem de laparoskopik ve robotik cerrahi ile kapalı yöntemle yapılabilmektedir.

Biz son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz pankreas ameliyatlarının çoğunluğunu laparoskopik olarak uyguladık. Whipple ameliyatında laparoskopi oranımız %60'a, distal pankreatektomide ise dalak koruyucu olanlar dahil %90'a ulaşmaktadır. Ülkemizde Laparoskopik Warshaw Pankreatektomi ameliyatını en çok yapmış ekibiz. Laparoskopik Whipple ameliyatında da en büyük hasta sayısına ulaşmış birkaç merkez arasında yer almaktayız. Dört yıllık deneyimimizin üstüne 2019 yılı başında 20 günde 6 laparoskopik Whipple ameliyatı gerçekleştirerek ülkemizde bir ilke daha imza attık.

Pankreasın cerrahi gerektiren hastalıkları, tümörler ve tümör öncüsü kitleler, pankreasın akut ve kronik  iltihaplanması (pankreatit) ve bunların sekelleridir. Bunun yanında safra yollarının, duodenumun ve midenin bazı tümörleri de pankreas tümörleri gibi pankreasın bir kısmı çıkarılarak tedavi edilmektedir. Pankreas kanseri, Dünya Sağlık Örgütü'nce ölüme en sık yol açan 4. kanser türü olarak bildirilmiştir. Pankreasın en çok baş kısmında gelişir. Tedavisinde hem cerrahi hem de kemoterapinin yeri önemlidir. Bazı hastalarda radyoterapi denen ışın tedavisi de uygulanır. Pankreasın bazı kistlerinin de, ilerde pankreas kanserine yol açma riski barındırdığından çıkarılmaları gerekir. Bunlar intraduktal papiller müsinöz neoplazm (IPMN), müsinöz kistik neoplazm, solid psödopapiller tümör ve seröz kistik neoplazm olara kisimlendirilen çeşitli hastalıklardır. Bunlardan hangilerinin kanser gelişme riskinin yüksek olduğu ve alınması gerektiği, hangilerinin ise düşük riske sahip olduğu ve takip edilebileceği, özel uzmanlık gerektiren bir konudur. Pankreasın bir diğer hastalık grubu ise nöroendokrin tümörlerdir. Bunlar bazen aşırı insülin veya başka hormonların salınımına yol açarak çeşitli hormonal hastalıklara neden olur. Yukarıda sayılan hastalıkların bir çoğunda cerrahi yaklaşım, tedavinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Pankreas başı kanserine benzer şekilde bulgular veren ve benzer şekilde tedavi edilen üç hastalık daha vardır. Bunlar ampulla vateri kanserleri (papilaa tümörü de denir), safra yolu distal uç kanserleri ve oniki parmak barsağı (duodenum) kanserleridir.

​Pankreasın en karmaşık ve kompleks ameliyatları, pankreasın baş kısmına yerleşmiş kanser, tümör veya kistler nedeniyle yapılan Whipple ameliyatıdır. Whipple ameliyatında (pankreatikoduodenektomi ameliyatı da denir), pankreasın baş kısmı, oniki parmak barsağı (duodenum) ve ana safra kanalının son kısmını barındıran bölüm safra kesesiyle birlikte tümüyle çıkarılır. Çoğu kez mide tümüyle korunur, bazen çıkış kısmını almak gerekir. Pankreas ve safra salgısı ile mideden gıda geçişi için bu kısımlardan ince barsağa bağlantılar yapılır. Whipple ameliyatı, genel cerrahi ameliyatları içinde en karmaşık ameliyatlardan biridir ve gerek nüksün önlenmesi, gerekse ameliyat sonrası pankreas bağlantısından kaçak ve diğer bazı sorunların fazlalığı nedeniyle cerrah ve merkez deneyimi ve bu alanda yeterli eğitime sahip olmak avantaj sağlamaktadır. Günümüzde sadece bazı çok deneyimli merkezlerde, bazı hastalar için Whipple ameliyatı laparoskopik veya robotik olarak kapalı yöntemle de yapılabilmektedir.

Tümörleri tedavi etmek için sık olarak gerçekleştirilen bir diğer pankreas ameliyatı da pankreasın kuyruk ve bazen de kuyruk-gövde kısmının çıkarıldığı Distal Pankreatektomi ameliyatıdır.  Bu ameliyat genellikle pankreasın gövde ve kuyruk kısmında yerleşmiş tümörleri tedavi etmek için uygulanır. Ancak bazen pankreası tutmuş ileri mide ve kalın barsak tümörlerinin tedavisi sırasında da pankreasın bu kısmı çıkarılmaktadır. Distal pankreatektomi ameliyatı kanser nedeniyle yapıldığında genellikle dalak da pankreasın bu kısmıyla birlikte çıkarılır. Bunun nedeni dalağı besleyen ve boşaltan damarların pankreasa komşu olması ve pankreas kanserinin bu damarları da tutmuş olmasıdır. Ancak pankreasın kanser olmayan bazı tümörleri ve tümör öncüsü kistlerinde dalak çıkarılmadan da bu ameliyat yapılabilir. Günümüzde distal pankreatektomi ameliyatı dalak korunarak birçok merkezde laparoskopik ve robotik olarak kapalı yöntemle yapılabilmektedir.

Yukarıda sayılan iki en sık ameliyat yanında, özellikle henüz kansere dönüşmemiş kanser öncüsü kitlelerin (küçük IPMN, ...vb) ve pankreasın insülinoma gibi hormon salgılayan tümörlerinin tedavisinde kullanılan, pankreasın orta kesiminin çıkarıldığı santral pankreatektomi veya sadece kitlenin çıkarıldığı enükleasyon ameliyatları da  son yıllarda uygulama alanı genişleyen cerrahi yöntemlerdir. Bu ameliyatların uygun hastalarda laparoskopik ve robotik olarak yapılabilmesi mümkündür.
 
Bunlar dışında pankreasın akut iltihaplanması (akut pankreatit) ve bunun sekelleri (psödokist) de sıklıkla ameliyat gerektiren hastalıklardır. Akut iltihaplanmada pankreasın beslenmesi bozulan ve enfeksiyon gelişen kısmı temizlenir. Akut iltihaplanma sonrası psödokist gelişimi sık görülen bir durum olup, bazen cerrahi tedavi gerektirebilir. Ancak bu hastalıkların tedavisinde seçilmiş olgularda radyoloji ve gastroenteroloji bölümlerinde ameliyatsız drenaj işlemleri de uygulanmaktadır.

Pankreas kanserlerinin tedavisinde kemoterapinin önemi büyük olup genellikle cerrahi tedavi öncesi veya sonrası uygulanmaktadır. Ancak çok erken evrede yakalanmış kanserde ve kanser gelişmemiş ise kemoterapiye ihtiyaç olmamaktadır. Pankreas ameliyatları laparoskopik ve kapalı yöntemlerle gerçekleştirildiğinde  hastaların hastanede yatış süreleri kısalmakta, daha küçük bir ameliyat izi ve daha az ağrılı bir ameliyatla tedavi mümkün olmaktadır.

Pankreas Kanseri benzeri hastalıklar: Periampuller bölge tümörleri

Periampuller_Bölge.jpg
Pankreas.jpg
Ampulla.jpg

Periampuller bölge tümörleri (ilk resimde kesikli kırmızı çizgili alan).

 

Aslında 4 farklı tümör, ama hepsi benzer bulgular veriyor, yani hepsinde sarılık, karın ağrısı ve kilo kaybı genellikle ön planda, hepsi de Whipple ameliyatı ile tedavi ediliyor.

Halk arasında genelde hepsi pankreas başı kanseri olarak adlandırılan 4 hastalıktan bahsediyoruz:

1) Oniki parmak bağırsağı kanseri

2) Pankreas kanseri

3) Safra yolu kanseri

4) Ampulla kanseri

Hepsinin ameliyatı aynı olsa da, bu dört tümör arasındaki farkları bilmek önemli, çünkü her biri aynı bölgedeki farklı hücrelerden köken alıyor, o nedenle kemoterapi yöntemleri ve sağkalım süreleri birbirinden farklı. Hastamızın pankreas başında tümör şüphesi varsa, aşağıda resimlerde şematize edilmiş bu dört hastalıktan hangisi olduğununun bilinmesi de önem taşıyor.

Koledok.jpg
Duodenum.jpg