Videolar - 3

Mide kanseri için laparoskopik distal subtotal gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonu

 

Laparoscopic distal subtotal gastrectomy and D2 lymph node dissection for gastric cancer

Laparoskopik karaciğer / pankreas ameliyatları sırasında gelişen ciddi sorunlar: nasıl üstesinden gelinmeli?

 

Serious problems encountered during laparoscopic liver and pancreas surgery: how to overcome?

Laparoskopik pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi

- ekstrakorporal anastomoz (Whipple)

 

Laparoscopic pylorus preserving pancreaticoduodenec-tomy - extracorporeal anastomosis (Whipple)

Laparoskopik pankreatikoduodenektomi (Whipple) - replase sağ hepatik arter varlığında

 

Laparoscopic pancreaticoduodenectomy (Whipple) - in case there is replaced right hepatic artery

Laparoskopik sağ hepatektomi - karaciğer giriş & çıkış damarlarının tam kontrolü ile

Laparoscopic right hepatectomy with complete vascular inflow & outflow control

Pankreas ana kanal IPMN tedavisinde laparoskopik pilor koruyucu total pankreatikoduodenektomi

 

Laparoscopic pylorus preserving total pancreatectomy with enbloc specimen removal for main-duct IPMN

Senkron kolon kanseri ve büyük karaciğer metastazında küratif rezeksiyon: laparoskopik kolektomi ve ALPPS prosedürü

 

Synchronous colon cancer and large liver metastasis: curative resection: laparoscopic colectomy and ALPPS

Laparoskopik pankreatikoduodenektomi - intrakorporal anastomoz (Whipple)

Laparoscopic pancreaticoduodenectomy - intracorporal anastomosis (Whipple)

Safra yolu kanseri için genişletilmiş sol hepatektomi ve iki bilodijestiv anastomoz

Extended left hepatectomy with two biliodigestive anastomosis for hilar cholangiocarcinom

Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK - Yumurtalık Kanseri kaynaklı Peritoneal karsinomatozis tedavisinde

Cytoreductive surgery and HIPEC for peritoneal carcinomatosis of ovarian origin

Mikroskop

ADRES

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Lokman Hekim Akay Hastanesi

Lokman Hekim Üniversite Hastanesi

06100, Ankara, TURKEY

© 2013 - 2020 by Mehmet Fatih Can 

All rights reserved. No part of the content of this website and the linked pages may be copied, transferred, or used without permission from Dr M Fatih Can

TELEFON

+90 553 265 22 22  (Batuhan Bey)

 

+90 507 639 87 12  (Abdullah Bey)

+90 532 558 59 34

  • Facebook
  • LinkedIn