Videos - 5

Aberran hepatik arter varlığında Laparoskopik Whipple (Pankreatoduodenektomi) Ameliyatı

Laparoscopic Whipple (Pancreatoduodenectomy) in a patient with replaced hepatic artery

Laparoskopik Whipple (Pankreatikoduodenektomi) Ameliyatı: Lenfatik Disseksiyonun Önemli Adımları

Laparoscopic Whipple (Pancreaticoduodenectomy): Key Elements of Lymphatic Dissection

Canlı Vericiden Karaciğer Nakli: Verici Donör ve Alıcı Ameliyatları A’dan Z’ye

Living Donor Liver Transplantation: Donor and Recipient Procedures: A to Z

Laparoskopik Sol Hepatektomi: Anatomik Diseksiyonun Püf Noktaları, incelikleri

Laparoscopic Left Hemi-Hepatectomy: Key Points of Surgical Dissection

Mide kanseri için laparoskopik distal subtotal gastrektomi + D2 lenf nodu diseksiyonu

Laparoscopic distal subtotal gastrectomy with D2 LN dissection for gastric cancer

Enblok multiorgan rezeksiyonu: Whipple + sağ hepatektomi + sağ hemikolektomi + sağ nefrektomi

Enbloc multiorgan resection: Whipple + right hepatectomy + right hemicolectomy + right nephrectomy

Haziran 2017 – Haziran 2018 arasında gerçekleştirdiğimiz rekor sayıda laparoskopik / robotik ameliyat

Record number of minimally invasive surgeries performed between June 2017 – June 2018

Santral hepatektomi – mezohepatektomi: laparoskopik ve açık cerrahi yaklaşım

Central hepatectomy – mesohepatectomy: laparoscopic and open approaches

Tek ameliyatta rektum kanserinin ve karaciğer metastazının laparoskopik tedavisi​

Simultaneous laparoscopic hepatectomy and rectal resection for rectal cancer

Robotik aşağı yerleşimli rektum kanseri tedavisi

 

Robotic low ant resection with intersphincteric dissection for distal rectal cancer