Karaciğer - Pankreas - Mide Cerrahisi Cerrahi Onkoloji
Karaciğer - Pankreas - Mide Cerrahisi Cerrahi Onkoloji
Karaciğer - Pankreas - Mide Cerrahisi Cerrahi Onkoloji
Karaciğer - Pankreas - Mide Cerrahisi Cerrahi Onkoloji
Karaciğer - Pankreas - Mide Cerrahisi Cerrahi Onkoloji
Karaciğer - Pankreas - Mide Cerrahisi Cerrahi Onkoloji
Karaciğer - Pankreas - Mide Cerrahisi Cerrahi Onkoloji
Previous
Next

Karaciğer - Pankreas - Mide Cerrahisi Cerrahi Onkoloji

Karaciğer kanserlerini temelde iki bölüme ayırabiliriz:

 

Biri karaciğerin kendisinden gelişenler, ikincisi başka oganlardan karaciğere gelenler. Karaciğerin kendisinden gelişenler arasında en sık görülenler hepatosellüler karsinoma yani karaciğer hücresi kanseri ve kolanjiyokarsinoma yani safra yolu kanseridir. 

Hepatosellüler karsinom (HCC) ismini verdiğimiz kanser türünün hepatit B, hepatit C, alkol kullanımı ve yağlı karaciğer ile, yani tüm bunların sonucu olan siroz ile yakın ilişkisi vardır.

Kolanjiyokarsinom ise safra yolları hücrelerinden kaynaklanır. Bu kanser türü hem karaciğerin içinde, hem de dışındaki safra yollarında gelişebilir. Özellikle safra akışında tıkanıklığa yol açarak sarılık, kaşıntı, karın ağrısına yol açabilir.

Pankreasta yer alan kistlerin bazıları ömür boyu kansere dönüşmeden kalır. Bazıları ise yıllar içinde pankreas kanserine dönüşebilir.

 

Bu kistlerin çeşitleri vardır; bazılarında kanserleşme riski %2 iken, bazılarında %55-60 gibi yüksek oranlardadır. Her pankreas kisti ameliyat gerektirmez, bazen sadece takip yeterlidir. Bazı kistlerin ise kanserleşme riski fazladır ve mutlaka ameliyatla alınmaları gerekir. Bu nedenle pankreas kistlerinin ilgi alanı pankreas olan bir hekim tarafından takip ve tedavi edilmesi uygun olur.

Ülkemizde erken evrede doktora başvuran mide kanserli hasta az olduğundan, hastaların bir kısmında önce kemoterapi ile küçültme sonra ameliyat doğru tedavi şeklidir. Mide kanseri ameliyatlarında midenin yarısı, dörtte üçü veya tümünün alınması gerekebilir. Bunun yanında ilişkili lenf bezlerinin de özenli bir cerrahi ve titiz bir teknikle temizlenmesi şarttır.

Dr. M. Fatih Can

“Hasta, cerrahı ile birlikte ameliyat kararı alırken; hastalığı, tedavi seçenekleri, ameliyattan beklenen fayda ve olası riskler konusunda tam olarak bilgilenme hakkına sahiptir. Hastanın cerrahi öncesi rızasının alınması asgari şart, ameliyatı gönülden istemesi ise arzu edilen durumdur.”

Dr. M. Fatih Can

“Cerrah; ameliyatta dokunduğu, üzerinde çalıştığı şeyin insan olduğunu hiçbir zaman unutmadığı, duygusallaşmadan empati yapabildiği, tüm birikim ve enerjisini o an yaptığı işe hasrettiği ve tüm bunları güncel bilimsel veriler ışığında gerçekleştirebildiği ölçüde kaliteli cerrahtır.”

ROBOTİK CERRAHİ

Robotik Cerrahi, laparoskopik cerrahide birkaç delikten kapalı yöntemle yapılan ameliyatların özel geliştirilmiş ameliyat robotu yardımıyla gerçekleştirilmesidir.

LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Karaciğer, pankreas, yemek borusu ve sindirim siteminde oluşan hemen her türden tümörün, cerrahi tedavi gerektiğinde kapalı laparoskopik yöntemle ameliyat edilebildiğini söylemek mümkündür

CERRAHİ BESLENME

Cerrahi hastalarının önemli bir bölümünde ameliyat ve ilaç tedavisine ek olarak yeterli beslenme desteğinin sağlanması bir gerekliliktir

CERRAHİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM

Akademik Cerrahi bir kariyer, üçlü sac ayağı üzerine kurulur: Klinik çalışma, cerrahi araştırma ve cerrahi eğitim.

Dr. M. Fatih Can

“Cerrahi bir bilim ve sanat olduğu kadar, aslında bir risk yönetimidir de. Sonunda elde edilecek optimal yarar, hasta, hasta yakınları, sorumlu cerrah ve hastanenin birbirine güveni, desteği ve üzerine düşeni yapması ile mümkündür.”

Hayat sağlıklı güzel

14 Eylül 2019
Kanal D

Pankreas ve Karaciğer Ameliyatları

14 Eylül 2019
TV Programı