Ödüller

 • Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS),  “Karaciğer – Pankreas Cerrahisi Yeterlilik Belgesi”, Mainz, Almanya- 2017

 • A comparative analysis of laparoscopic splenic-vessel preserving vs Warshaw distal pancreatectomy. Travel Grand Ödülü, Asya-Pasifik Hepato-pankreato-biliyer Cerrahi Birliği Kongresi, Seul, Güney Kore, 2019.

 • Laparoscopic parenchyma preserving resection of posterosuperior liver segments. Travel Grant Ödülü ve En iyi Bildiri Ödülü, Asya Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Derneği Kongresi, Seul, Güney Kore, 2017.

 • Hiler Diseksiyonla kese koruyucu karaciğer sağ posterior sektörektomi: cerrahi teknik. En İyi Video Bildiri Ödülü, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2015.

 • Amerikan Cerrahlar Koleji Fellow Belgesi, 2015, California, ABD.

 • ​The need for consensus and collaboration among HPB surgeons on the use of prophylactic drains after hepatectomy.  Japonya Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi Derneği Travel Grant Ödülü, Osaka, Japan, 2014.

 • Karaciğer Nakli Derneği Yurt Dışı Eğitim Bursu, İstanbul, 2011.

 • Proje yürütücüsü. Preoperative administration of oral carbohydrate-rich solutions: Comparison of glicometabolic responses and tolerability between patients with and without insulin resistance. Yayın Teşvik Ödülü, KEPAN, İstanbul, 2011.

 • Proje Yürütücüsü. Preoperatif oral karbonhidrat yüklemesinin kolorektal cerrahi için değeri: Çok uluslu çok merkezli paralel grup çift kör placebo kontrollü randomize çalışma (PRECALICS – NCT00868400). En İyi Seçkin Bildiri Ödülü, KEPAN Kongresi, Antalya, 2011.

 • Proje Yürütücüsü. Multicenter prospective randomized trial comparing modified Limberg flap transposition and Karydakis flap reconstruction in patients with saccrococcygeal Pilonidal disease. Araştırma Teşvik Ödülü, Türk Cerrahi Derneği, Ankara, 2010.

 • Proje Yürütücüsü. Ulusal Cerrahi Kongrelerinde sunulan randomize kontrollü çalışma özetlerinin raporlama kalitesi: CONSORT kılavuzuna dayalı değerlendirme. En İyi Poster 3.lük Ödülü, Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

 • Proje Yürütücüsü. Multi-center double-blind randomized trial of the clinical value of preoperative oral carbohydrate loading in colorectal surgery. Avrupa Cerrahi Araştırma Derneği 2009 Yılı Fellowship Ödülü, Nimes, France, 2009.

 • Proje Yürütücüsü. Pilonidal sinus tedavisinde Modifiye Limberg Flep Transpozisyonu ve Karydakis Flep Rekonstrüksiyonu yöntemlerini karşılaştıran çok merkezli prospektif randomize çalışma. Ege Cerrahi Kongresi, İzmir, En iyi sözlü sunum ödülü, 2009.

 • Proje Eş-yürütücüsü. Effects of preoperative carbohydrate loading on glucose metabolism and gastric content in patients undergoing moderate surgery: a randomized controlled trial. GATA En İyi Bilimsel Makale Ödülü, Ankara, 2008.

 • Proje Yürütücüsü. Receiving an oral carbohydrate-rich drink prior to surgery: comparison of metabolic responses between patients with and without insulin resistence. 42nd Congress of the European Society for Surgical Research, 2007, Rotterdam, The Netherlands. Türk Cerrahi Derneği 2007 yılı Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü. Ankara, 2007.

 • Araştırmacı. Preoperative clinical features of patients who underwent cholecystectomy and evaluation of duration of the postoperative low-fat diet. V. International Nutrition and Dietetics Congress, 2006, Sihhiye, Ankara. Best Oral Presentation. Congress Editorial Board, 2006.

 • Araştırmacı. Surgical approaches to treatment of liver injuries. Balkan Military Medical Committee 10th Anniversary Congress, 2005, Varna, Bulgaria. Best Oral Presentation. Congress Editorial Board, 2005.​

 • Sol portal venden ayrılan sağ anterior sektör portal veni olan hastada laparoskopik ALPPS prosedürü. 2019 yılında 14.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi’nde “En İyi Video Bildiri Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

 • Proje yürütücüsü. “Laparoskopik hiler diseksiyonla kese koruyucu karaciğer sağ posterior sektörektomi: cerrahi teknik” başlıklı çalışma 2015 yılında Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi’nde En İyi Video Bildiri Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

 • Proje Yürütücüsü. “Dünyada HPB Cerrahlarının karaciğer rezeksiyonu sonrası profilaktik dren kullanımı: Uluslararası anket çalışması” başlıklı çalışma  2013 yılında Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi’nde Prof.Dr.Ali Menteş Özel Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

 • Proje Eş-Yürütücüsü. “Donör yönetimi sırasında tiroksin uygulaması erişkin karaciğer nakli alıcılarında greft sağkalımında düzelme ile ilişkilidir.” başlıklı çalışma 2012 yılında Ulusal Cerrahi Kongresi’nde En İyi Seçkin Bildiri Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

 • Proje Yürütücüsü. “Multi-centre double-blind placebo controlled parallel group randomized trial of the clinical value of PREoperative Oral CArbohydrate Loading in Colorectal Surgery (PRECALICS – NCT00868400) (Fellowship Award 2009)” başlıklı çalışma European Society for Surgical Research tarafından 2011 yılı Mayıs ayında Almanya’da gerçekleştirilen kongrede British Journal of Surgery Ödülü’ne aday gösterilmiş ve ikinci en yüksek oyu almıştır.

 • Proje Yürütücüsü. “Randomized double-blind clinical trial comparing plug-and-patch with lichtenstein method for primary inguinal hernia repair” başlıklı çalışma European Society for Surgical Research tarafından 2008 yılı Mayıs ayında Dr.Walter Brendel Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

 • Proje Yürütücüsü. “Receiving an oral carbohydrate-rich drink prior to surgery: comparison of metabolic responses between patients with and without insulin resistence” başlıklı çalışma Nutrition – Editorial Board tarafından 12. John Mc Kinney Beslenme Ödülü’ne aday gösterilmiştir.